Ελαιοπερίβολο με 50 δέντρα Κωδ. 644

Σύνοψη

Τιμή: 
€9 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Βοιωτία Άρμα

Άρμα ελαιοπερίβολο με περίπου 50 δέντρα

Βιομηχανικά ακίνητα