Στερεά Ελλάδα Έκταση 20 Χιλλιάδες Στρέμματα - Κωδ. 604

Σύνοψη

Προς: 
Ενοικίαση
Περιοχή: 
Καρδίτσα

Έκταση 10 χιλιάδες στρέμματα βοσκότοπος με νερό και 10 χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικά πρόσβαση από αγροτικούς δρόμους.

Βιομηχανικά ακίνητα