Θήβα Αποθηκευτικό Κτίριο 564,42τμ Κωδ:741

Σύνοψη

Τιμή: 
€230 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Π.Ε. Βοιωτίας Θήβα

Εντός βιομηχανικής ζώνης αποθηκευτικό κτίριο 564,42τμ.
Ισόγειο 450τμ με ύψος 9μ, δύο (2) ράμπες φορτοεκφόρτωσης.
Πατάρι 34,42τμ, υπόγειο 80τμ με ράμπα καθόδου, δύο (2)
υπόστεγα 75τμ. Άνετη πρόσβαση μεγάλων φορτηγών.
Σε έκταση 8.882,32τμ, με περίφραξη.
Το κτίριο είναι μισθωμένο.

Βιομηχανικά ακίνητα