Σχηματάρι Προβολής Αποθηκευτικό Κτίριο 3.499,95 τ.μ. Κωδ:791

Σύνοψη

Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Π.Ε.Βοιωτίας

Αποθηκευτικό κτίριο 3.499,95 τ.μ. με τους πάρα κάτω περιγραφόμενους χώρους.
1. Ισόγειο 1.456 τ.μ. με ύψος 6,5μ έως 8μ., 2(δυο) ράμπες φορτοεκφόρτωσης, 1(μια) πόρτα φορτοεκφόρτωσης (drive in)
2. Υπόγειο (ισόγειο από την πίσω όψη) 1.456 τ.μ. με ύψος 3,40μ και 274 τ.μ. με ύψος 6μ. 1 (μια) ράμπα φορτοεκφόρτωσης 2 (δυο) πόρτες φορτοεκφόρτωσης (drive in). 1(μια) πόρτα φορτοεκφόρτωσης (drive in) ύψους 5μ. Γερανογέφυρες στον χώρο των 275 τ.μ..
Πολυτελή γραφεία ορόφου 312 τ.μ. 15 θέσεων εργασίας, αίθουσα συνεδριάσεων.
Γραφεία ισογείου 462 τ.μ. (Reception έκθεση) θέσεις εργασίας 30.
Υπόγειο 462 τ.μ. Περιλαμβάνει δωμάτιο κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα - δωμάτιο μηχανοστασίου ανελκυστήρα - server room - δωμάτιο αφαλάτωσης νερού χώρος αποθήκης 340 τ.μ.. Ασφαλτοστρωμένος περιβάλλοντας χώρος.
Πλήρως αυτοματοποιημένο κεντρικό σύστημα κλιματισμού με BMS, με όλα τα υποσυστήματα.
Ανελκυστήρας υδραυλικός 8 ατόμων τριών στάσεων.
Πλήρως ηλεκτρονική εγκατάσταση κεντρικός πίνακας καλωδίωση κ.τ.λ..
Πλήρως σύστημα ασφαλείας συναγερμός που καλύπτει το σύνολο του κτιρίου.
Ισόγεια ανεξάρτητη κατοικία 80 τ.μ.
Γεώτρηση νόμιμη, δεξαμενή νερού 100 m3, πιεστικό συγκρότημα, μονάδα αφαλάτωσης.
Ολοκληρωμένος νόμιμος κόμβος εισόδου εξόδου.
Σε έκταση 22.268,46 τ.μ. με σταθερή περίφραξη. Ελεύθερο σε τρεις μήνες.
Πανέτοιμο για την ιδανική χρήση.

Βιομηχανικά ακίνητα