Άρμα Βιοτεχνικό Κτίριο 2.000 τ.μ. Κωδ.793

Σύνοψη

Τιμή: 
€1 000 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Π.Ε.Βοιωτίας

Βιοτεχνικό κτίριο ισόγειο 1.800 τ.μ. με ύψος 7,20μ έως 8,78μ Διαστάσεις πλάτος 36μ και μήκος 50μ.Ράμπες φορτοεκφόρτωσης και περιφερειακό στέγαστρο 5μ. Γραφεία ισογείου 125 τ.μ. θέρμανση air-condistion. Υπόγειος βοηθητικός χώρος 46 τ.μ. Τρείς μεγάλες πόρτες με βιομηχανικά ρολά. Πυροσβεστικό σταθερό συγκρότημα με δίκτυο και δεξαμενή πυρόσβεσης 30m2. Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα , σκάρες καλωδιώσεων, και φωτισμός ασφαλείας. Βιομηχανικό ρεύμα Γ22 Β(3Χ400Α) Παροχή ύδρευσης από δήμο. Σε ελεύθερη ζώνη. Σε έκταση 8 στρεμμάτων με σταθερή περίφραξη τοιχίο από μπετόν. Υποδομή περιβάλλοντα χώρου 3Α με προδιαγραφές για Βαριά οχήματα Υπόλοιπο κάλυψης.

Βιομηχανικά ακίνητα