Ενιαίο Κτιριακό Συγκρότημα 8.963,54 τμ Κωδ.645

Σύνοψη

Τιμή: 
€3 000 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Ν. Βοιωτίας Ελαιώνας Θηβών

Ενιαίο κτιριακό συγκρότημα 8.963,54τμ.
Κτίριο Α παραγωγικός βιομηχανικός χώρος 3.219,06τμ με ύψος 7,5μ έως 9,90μ.
Ισόγειο 222,48τμ βοηθητικοί χώροι και αποθήκη. Και πατάρι γραφεία 517,26τμ.
Κτίριο Β αποθηκευτικός χώρος (logistics) με ύψος 6,5μ έως 8μ και τρείς ράμπες φορτοεκφόρτωσης.
Κτίριο Γ βιομηχανικός χώρος 480,00τμ με ύψος 7,5 έως 9,00μ κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα
με χρήση ως χώρου επεξεργασίας και αποθήκευσης ημιέτοιμου προϊόντος. Εντός του κτιρίου έχει κατασκευαστή
υπερυψωμένος χώρος (πατάρι αποθήκη) επιφανείας 120,00τμ.
Κτίριο 340,00τμ βιολογικού καθαρισμού με εγκατεστημένο εξοπλισμό.
Κτίσμα υποσταθμού 85,55τμ με ύψος 3,5μ έως 4,00μ.
Αντλιοστάσιο, και 2 δεξαμενές υγραερίου με σύνολο χωρητικότητας 18.000 λίτρων.
Κτίριο φύλακα 49,98τμ πλήρως εξοπλισμένο.
Σταθερή περίφραξη, ασφαλτοστρωμένος περιβάλλοντας χώρος
Σε έκταση 30 στρεμμάτων
Πρόσβαση από άσφαλτο, δίπλα σε κόμβο εξόδου της Ε.Ο.Α. Λαμίας.

Βιομηχανικά ακίνητα