Λαμία Βιομηχανικό Κτίριο 3838,85τμ - Κωδ. 593

Σύνοψη

Τιμή: 
€1 800 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Λαμία

Βιομηχανικό κτίριο ισόγειο 3.838,85τμ με ύψος 7,5 έως 9μ εντός οργανωμένης ΒΙ-ΠΕ αποχέτευση βιολογικός καθαρισμός, με διαστάσεις κτιρίου 40 Χ90 μ. Γραφεία, βοηθητικοί χώροι, στέγαστρα, υποσταθμός. Τεχνικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης, ράμπα εισόδου στο κτίριο. Σε ασφαλτοστρωμένη έκταση 10 στρεμμάτων περίφραξη. Πώληση ευρώ 1.800.000,00

Βιομηχανικά ακίνητα