ΦΟΥΛ Προβολή Ε.Ο.Α. Λαμίας Βιομηχανικό Κτίριο 4.120τμ Κωδ. 680

Σύνοψη

Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Ν. Βοιωτίας Ελαιώνας Θηβών

Ελαιώνας Θηβών βιομηχανικό κτίριο 4.120τμ Φουλ προβολής επί της Ε. Ο.Α. Λαμίας ισόγειο με ύψος 6,10μ. Γραφεία βοηθητικοί χώροι 200 τμ Διαστάσεις κτιρίου 40 Χ75 υποδομή υποσταθμού 1.000 kwa, γεώτρηση, δεξαμενή υγραερίου 8 τόνων ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, δίκτυο φ. αέριου σε έκταση 54 στρεμ. σε κόμβο της Ε.Ο.Α. Λαμίας Πρόσβαση από άσφαλτο.

Βιομηχανικά ακίνητα