Ανω Λιόσια ΒΙΟ-ΠΑ 505 τμ - Κωδ. 556

Σύνοψη

Τιμή: 
€150 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Λιόσια

ΒΙΟ-ΠΑ Ανω Λιοσίων οικόπεδο 505τμ Σ.Δ=1,4 κάλυψη 70% με άδεια οικοδομής σε ισχύει Ευρώ 150.000,00

Βιομηχανικά ακίνητα