Βιομηχανική Έκταση 160 Στρεμ.

Σύνοψη

Τιμή: 
€3 000 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Ν. Βοιωτίας Ελαιώνας Θηβών

Βιομηχανική έκταση 160 στρεμ. (ΒΙ-ΠΕ)
Όροι δόμησης Σ. Δ. 0,9 Σ.Κ. 40% ύψος κτιρίου 9 έως 11 μ.
Παροχές Κοντά Φ/αέριο οπτικές ίνες Καλή πρόσβαση

Βιομηχανικά ακίνητα