Βιομηχανική Έκταση 34 Στρεμ. Κωδ. 721

Σύνοψη

Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Π.Ε.Βοιωτίας Σχηματάρι

Βιομηχανική έκταση 34 στρεμ. προβολής επί της Ε.Ο.Α. Λαμίας με πρόσοψη 210,48μ με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κόμβου.

Βιομηχανικά ακίνητα