Λάρισα Βιομηχανική έκταση 20 Στρεμ. - Κωδ. 621

Σύνοψη

Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Λαρισα

Βιομηχανική έκταση 20 στρεμ. επι της Π.Ε.Ο.Λάρισας Θεσσαλονίκης με πρόσοψη 124μ. Γεώτρηση

Βιομηχανικά ακίνητα