Αυλώνα Εμπορική Χρήση Έκταση 8.890,17τμ Κωδ. 720

Σύνοψη

Τιμή: 
€550 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Π.Ε. Αττικής Αυλώνας

Διαστάσεις έκτασης 71,28μ Χ 124μ Πρόσβαση από άσφαλτο

Βιομηχανικά ακίνητα