Σχηματάρι Έκταση13 Στρεμ. Κωδ.665

Σύνοψη

Τιμή: 
€700 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Ν.Βοιωτίας Σχηματάρι

Έκταση 13 στρεμ. εκτός σχεδίου, ΦΟΥΛ προβολής Χρήσεις: κοινωφελείς - κοινόχρηστες. Όροι δόμησης σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις περί της εκτός σχεδίου δόμησης, πρόσοψη 115 μ επί ασφάλτου.

Βιομηχανικά ακίνητα