Προβολής Εντός ΒΙΟ-ΠΑ Έκταση 23,5 Στρεμ. Κωδ.801

Σύνοψη

Τιμή: 
€1 645 000
Προς: 
Πώληση
Περιοχή: 
Αυλώνας Π.Ε.Α.Αττικής

Εντός ΒΙΟ-ΠΑ έκταση 23,5 στρεμ. επίπεδη (φλάτ) με πρόσοψη 245 μ. επί Π. Ε.Ο.Α. Χαλκίδας κατάλληλη για οποιαδήποτε βιομηχανική παραγωγική ή αποθηκευτική δραστηριότητα. Όροι δόμησης Σ. Δ=0,90 Κάλυψη 40% Ύψος κτιρίου 11μ έως 14μ. Άμεση πρόσβαση σε κόμβο της Ε.Ο.Α. Λαμίας, κάθοδος, άνοδος.

Βιομηχανικά ακίνητα